Total thiol assay kit (TT)

Description

تشخیص و اندازه گیری تیول‌های آزاد (به عنوان مثال، سستیون آزاد، گلوتاتیون و بقایای سیستئین بر روی پروتئین‌ها) یکی از وظایف مهم برای بررسی فرآیندهای بیولوژیکی و رویدادهای بسیاری از سیستم‌های بیولوژیکی است. تیئول‌ها آنتی‌اکسیدان‌های بسیار کارآمد هستند که قادر به محافظت از چربی‌ها، پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک در برابر خسارت پراکسیداسیون به علت ظرفیت کاهشی آن‌ها و توانایی واکنش با رادیکال‌های آزاد هستند. گلوتاتیون (GSH) فراوان‌ترین ترکیبات حاوی تیول غیر پروتئینی موجود در بدن انسان است. این آزمایش می تواند به اندازه 1 پیکومول از سیتستین یا GSH در اندازه گیری 100 میکرولیتر (10 نانومول) تشخیص دهد

کیت آزمایشی تشخیص Thiol یک ابزار ساده، قابل تجدید پذیر و حساس برای اندازه گیری محتوای تیول آزاد در نمونه را فراهم می کند. این آزمایش با استفاده از یک آشکارساز فلورومتر اختصاصی است که با گروه های تیول واکنش می‌دهد تا یک سیگنال فلورسنت قوی ایجاد کند که می تواند با استفاده از طول موج های تحریکی بین 380 تا 390 نانومتر و طول موج های انتشار بین 510 تا 520 نانومتر تشخیص دهد.

مواد و دستگاه‌های مورد نیاز:

  • هموژنایزر شیشه ای (هموژنایزر نوند سلامت با کد محصول 16010)
  • سانتریفیوژ
  • میکروپلیت ریدر با قابلیت خوانش 405 نانومتر

Additional information

نام‌های دیگر

,

نوع کیت

حساسیت اندازه‌گیری

کد محصول

,

کاربردهای تحقیقاتی

, , ,

نوع نمونه

, , , ,

شرایط نگهداری

مدت زمان آزمون

نوع آزمون

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Total thiol assay kit (TT)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *