1. خانه
  2. کیت تحقیقاتی
  3. کیت سنجش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز

کیت سنجش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز

Glutathione Peroxidase Assay Kit
نوع کیت: تحقیقاتی
کد محصول: NS-15082, NS-15083
کاربردهای تحقیقاتی: بررسی استرس اکسیداتیو بافتی, بررسی استرس اکسیداتیو سلولی, سنجش فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز
نوع نمونه: ادرار, پلاسما, سایر مایع های بیولوژیک, سرم, عصاره‌های بافتی, محیط کشت سلول
شرایط نگهداری: زیر ۲۰ درجه سانتیگراد
مدت زمان آزمون: ۴ ساعت
نوع آزمون: Quantitative (کالریمتریک)
  • ۴۸ تست
  • ۹۶ تست
پاک کردن

فیزیوپاتولوژی بسیاری از بیماری‌ها با کاهش توانایی سیستم‌‌های آنتی‌اکسیدانتی در ارتباط است. از این رو سنجش این ظرفیت در مواد بیولوژیک (همچون خون، بافت و غیره) اطلاعات مفیدی در خصوص سلامت ریزمحیط سلولی و بافتی را در اختیار ما قرار می‌دهد. شرکت نوند سلامت با تکیه بر دانش بومی و تجربه در این زمینه اقدام به تولید کیت سنجش ظرفیت تام آنتی‌اکسیدانتی نموده و آن‌را در اختیار پژوهشگران، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، آزمایشگاه‌های مواد غذایی و صنایع تولید مواد غذایی قرار داده است.

مقالات

سایر کیت ها

فهرست