1. خانه
  2. کیت تحقیقاتی
  3. کیت بسیار دقیق سنجش پروتئین

کیت بسیار دقیق سنجش پروتئین

نام‌های دیگر این کیت: کیت Bradford, کیت اندازه‌گیری پروتئین, کیت برادفورد, کیت پروتیین, کیت سنجش پروتئین
نوع کیت: تحقیقاتی
حساسیت اندازه‌گیری: 2 ugr/ml
کد محصول: NS-15072, NS-15073, NS-15074
کاربردهای تحقیقاتی: سنجش میزان پروتئین نمونه با دقت میکروگرم (۱ تا ۱۰۰ میکروگرم)
نوع نمونه: ادرار, پلاسما, سایر مایع های بیولوژیک, سرم, عصاره‌های بافتی, لیزات, محیط کشت سلول
شرایط نگهداری: بین۲ تا ۸ درجه سانتیگراد
مدت زمان آزمون: ۳۰ دقیقه
نوع آزمون: Quantitative (کالریمتریک)
  • ۱۹۲ تست
  • ۹۶ تست
پاک کردن
کد محصول: NS-15074 و NS-15072 ، NS-15073
نوع کیت: تحقیقاتی
تعداد تست برای هر کیت: ۹۶ و ۱۹۲ تست
نوع نمونه: ادرار، سرم، پلاسما، سایر مایع های بیولوژیک، عصاره‌های بافتی، لیزات و محیط کشت سلول

مقالات

سایر کیت ها

فهرست