1. خانه
  2. کیت تحقیقاتی
  3. کیت سنجش گلوتاتیون (اکسید شده) GSSG

کیت سنجش گلوتاتیون (اکسید شده) GSSG

Glutathione GSSG Assay Kit 96 tests

نوع کیت: تحقیقاتی
کد محصول: NS-15084, NS-15085
نوع نمونه: ادرار, بافت, پلاسما, سرم, لیزات سلولی
مدت زمان آزمون: ۲ ساعت
نوع آزمون: کلریمتریک و کمی
  • ۴۸ تست
  • ۹۶ تست
پاک کردن

کیت سنجش گلوتاتیون (اکسید شده) NagluT روشی ساده، تکرارپذیر و استاندارد برای اندازه‌گیری میزان ماده گلوتاتیون اکسید شده در نمونه‌های بیولوژیکی مانند سرم، پلاسما، ادرار، بافت هموژنه، لیزات سلولی و مایع محیط کشت را فراهم می‌کند. بطور خلاصه GSSG در حضور NADPH و توسط آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز به GSH ( گلوتاتیون احیا ) تبدیل می شود که میزان گلوتاتیون احسا نیز توسط کیت سنجش گلوتلتیون ( احیا ) مشخص می‌شود.

گلوتاتیون یک تیول تریپپتید کلیدی داخل سلولی بوده که از اسید گلوتامیک، سیستئین و گلیسین تشکیل شده است. گلوتاتیون با محافظت از سلول‌ها در برابر آسیب رادیکال‌های آزاد به عنوان یک آنتی‌اکسیدان کمک می‌کند. گلوتاتیون در داخل سلول‌ها در حالت‌های کاهشGSH و اکسید شدهGSSG وجود دارد. در سلول‌ها و بافت‌های سالم بیش از ۹۰ درصد کل گلوتاتیون در فرم کاهش یافته است در حالی که کمتر از ۱۰ درصد در فرم دی سولفیدGSSG وجود دارد. غلظت بالای GSH به این دلیل است که آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز (که آن را از حالت اکسیداسیون انتقال می‌دهد)، بسیار فعال است. افزایش GSSG به GSH به عنوان نشان دهنده استرس اکسیداتیو است. کاهش تيول گروه گلوتاتيون، منجر به کاهش حالت‌های دیگر ROS می‌شود، که ناپايدار می‌باشد. این GSH ناپایدار به راحتی با یک GSH نامطلوب دیگر واکنش می‌دهد تا یک مولکول GSSG ثابت ایجاد کند. این واکنش شایع است زیرا گلوتاتیون در غلظت‌های بالا وجود دارد. GSSG پس از آن، توسط آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز دوباره به GSH تبدیل می‌شود

دیگر محصولات

فهرست