1. خانه
  2. کیت تحقیقاتی
  3. کیت سنجش سوپراکسید دیسموتاز SOD

کیت سنجش سوپراکسید دیسموتاز SOD

NasdoxSuperoxide Dismutase Assay Kit- Non Enzymatic
نام‌های دیگر این کیت: کیت SOD, کیت اندازه‌گیری SOD, کیت سوپراکسید دیسموتاز
کد محصول: NS-15032, NS-15033
نوع کیت: تحقیقاتی
نوع نمونه: ادرار, پلاسما, سایر مایع های بیولوژیک, سرم, عصاره‌های بافتی, محیط کشت سلول
نوع آزمون: Quantitative (کالریمتریک)
شرایط نگهداری: بین۲ تا ۸ درجه سانتیگراد
کاربردهای تحقیقاتی: تاثیر آنتی اکسیدانت‌ها, تخریب سلولی, سنجش استرس اکسیداتیو, مطالعه متابولیسم سلولی
حساسیت اندازه‌گیری: 0.2 unit/ml
  • ۴۸ تست
  • ۹۶ تست
پاک کردن

سوپراکسید دیسموتاز به طور گسترده در گیاهان و حیوانات یافت می شود. این آنزیم غلظت بالایی در مغز، کبد، قلب، اریتروسیت ها و کلیه دارد. در انسان سه فرم سوپراکسید دیسموتاز دیده می شود: SOD1 در سیتوپلاسم که از نوع Cu/Zn می باشد، SOD2 در میتوکندری که حاوی منگنز است و SOD3 که خارج سلولی است و در فضای بینابینی بافت ها و همچنین در مایعات خارج سلولی مانند پلاسما، لنف و مایع سینوویال وجود دارد و از نوع Cu/Zn می باشد.

مقالات

دیگر محصولات

فهرست